Doçentler

 

 Doç. Dr. Özgen Akalın O¨zgen_Akalın
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  akalin@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/akalin
 Dahili  
 Oda  Ayazağa
 Çalışma Alanları  Taşıt Tasarımı, Taşıt Dinamiği, Otomotiv Tribolojisi, İçten Yanmalı Motorların Dinamik ve Titreşimleri

 Doç. Dr. Erdinç Altuğ Erdinc¸_Altugˆ
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  altuger@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/altuger
 Dahili  2838
 Oda  442
 Çalışma Alanları  İnsansız Hava Araçları, Robotik ve Mekatronik Sistemlerin Tasarımı ve Kontrolü, Görüntü Temelli Kontrol, Otonom Kara Taşıtları, Makina Teorisi ve Dinamiği, Endüstriyel Otomasyon

 Doç. Dr. Zeki Yağız Bayraktaroğlu Zeki_Yagˆız_Bayraktarogˆlu
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  zeki.bayraktaroglu@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/bayraktar6
 Dahili  2474
 Oda  305
 Çalışma Alanları  Otomotik Kontrol, Robotik

Doç. Dr. Ali Gökşenli Ali_Go¨ks¸enli
Telefon +90 212 293 13 00
Mobil
E-posta goksenli@itu.edu.tr
Web adresi http://akademi.itu.edu.tr/goksenli/
Dahili 2780
Oda 236
Çalışma Alanları Hasar Analizi, Mühendislik Malzemeleri, İmal Usulleri, Yüzey Kaplamaları

 Doç. Dr. Turgut Gülmez user_avatar_empty
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  gulmezt@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/gulmezt
 Dahili  2581
 Oda  234
 Çalışma Alanları  

 Doç. Dr. İlker Murat Koç I·lker_Murat_Koc¸
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kocilk@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/kocilk
 Dahili  2685
 Oda  213
 Çalışma Alanları  

 Doç. Dr. Mesut Kırca Mesut_Kırca
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kircam@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  
 Oda  306
 Çalışma Alanları  Hesaplamalı Nanomekanik, Moleküler Dinamik Metodu, Yapısal Analiz, Sonlu Elemanlar Metodları, Yapısal Optimizasyon

 Doç. Dr. Serpil Kurt Serpil_Kurt
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kurtserp@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/kurtserp/
 Dahili  2690
 Oda  222
 Çalışma Alanları  

 Doç. Dr. Ayhan Kural Ayhan_Kural
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kuralayh@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2475
 Oda  213
 Çalışma Alanları Sistem tanılaması, modellemesi ve kontrolü (çimento prosesi, robot kolu, füze ve insansız hava aracı sistemleri, vb.)

 Doç. Dr. Kenan Refah Kutlu Kenan_Kutlu
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kutluk@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2686
 Oda  309/3
 Çalışma Alanları  

 Doç. Dr. Emin Sünbüloğlu  Emin_Sunbuloglu
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta sunbuloglu@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/sunbuloglu
 Dahili  2704
 Oda  215
 Çalışma Alanları  Deneysel Gerilme Analizi, Demiryolları-Çeken ve Çekilen Araçlar, Biyomekanik, Sonlu Elemanlar (FEM), Statik ve Dinamik Malzeme Karakterizasyonu