Profesörler

 Prof. Dr. Mehmet Alaittin Arpacı Alaittin_Arpaci
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta arpacial@itu.edu.tr 
 Web adresi  
 Dahili  2415
 Oda  309/5
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Erkan Ayder Erkan_Ayder
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  aydere@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/aydere
 Dahili  2498
 Oda  419
 Çalışma Alanları  Pompalar, Kompresörler, Su Türbinleri, Su Türbinleri Model Deneyleri, Pompaların Tüm Alan Karakteristikleri, CFD, HAD

 Prof. Dr. Mustafa Bakkal Mustafa_Bakkal
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  bakkalmu@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/bakkalmu
 Dahili  2775
 Oda  236
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Cemal Baykara  Cemal_Baykara
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  baykaracem@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/baykaracem
 Dahili  2405
 Oda  410
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Erhan Böke Erhan_Bo¨ke
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  boke@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/boke/
 Dahili  2713
 Oda  220
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Cengiz Tahir Bodur Cengiz_Tahir_Bodur
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  bodurce@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2408
 Oda  232
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Adnan Dikicioğlu Adnan_Dikicoglu
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  dikicioglu@itu.edu.tr
 Web adresi  akademi.itu.edu.tr/dikicioglu
 Dahili  2482
 Oda  231
 Çalışma Alanları  

Prof. Dr. Mehmet Salih Dokuz Salih_Dokuz
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  dokuzme@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2504
 Oda  307
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Murat Ereke Murat_Ereke
 Telefon  +90 212 285 34 67
 Mobil  
 E-posta  ereke@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/ereke/
 Dahili  
 Oda  Ayazağa
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Celaletdin Ergun celaletdin_ergun
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta ergunce@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/ergunce
 Dahili  2438
 Oda  233
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Haluk Erol Haluk_Erol
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  erolha@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/erolha
 Dahili  2578
 Oda  420
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Şeniz Ertuğrul Seniz_Ertugrul
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  seniz@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/seniz
 Dahili  2709
 Oda  305
 Çalışma Alanları  Sistem Dinamiği ve Kontrol, Robotik, Mekatronik, Akıllı Sistemler
 

 Prof. Dr. Nurdil Eskin Nurdil_Eskin
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  eskinn@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2407
 Oda  506
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Hasan Güneş Hasan_Gunes
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  guneshasa@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/guneshasa
 Dahili  2707
 Oda  439
 Çalışma Alanları  http://www.cfd.itu.edu.tr/ --- Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Isı Transferi, Turbomakinalar

 Prof. Dr. Ahmet Güney Ahmet_Gu¨ney
 Telefon  +90 212 285 34 60
 Mobil  
 E-posta  guney@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  
 Oda  Ayazağa
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Mesut Gür Mesut_Gur
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta mesutgur@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/mesutgur
 Dahili  2476
 Oda 536 
 Çalışma Alanları  Termodinamik, Isı Geçişi, Yanma/Gazlaştırma Teknikleri, Kurutma ve Proses Tekniği, Mikro Kanallar, Fan ve Pompalar, Isıtma-Soğutma-Havalandırma Teknolojileri, Endüstriyel Fırınlar

 Prof. Dr. Cevat Erdem İmrak Erdem_imrak
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  imrak@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/imrak/
 Dahili  2576
 Oda  224
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Emin Fuad Kent user_avatar_empty
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kente@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2573
 Oda  522
 Çalışma Alanları  Termodinamik

 Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç Abdurrahman_Kılıc¸
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kilica@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2403
 Oda  544
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Kadir Kırkköprü Kadir_Kırkkopru
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kirkkopruk@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/kirkkopruk
 Dahili  2467
 Oda  433
 Çalışma Alanları  Akışkanlar Mekaniği, Hesaplamalı Akışkanlar Mekaniği, Turbomakinalar, Isı Transferi, Polimer Akışlar, Reaktif Gaz Dinamiği

 Prof. Dr. Hikmet Kocabaş Hikmet_Kocabas
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta kocabash@itu.edu.tr 
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/kocabash
 Dahili  2468
 Oda  428
 Çalışma Alanları  Sonlu Elemanlar Yöntemi, Mekanizmalar, Makina Parçaları ve Aksesuarları, Makina Tasarımı, CAD/CAM, Taşıt Mühendisliği ve Teknolojisi

 Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi Lutfullah_Kuddusi
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  kuddusi@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/~kuddusi/
 Dahili  2452
 Oda  519
 Çalışma Alanları  Termodinamik, Isı Geçişi, Isı Geçişinde Sayısal Yöntemler, Mikro Ölçekli Isı Geçişi, Mikrokanal, Constructal Teorisi

 Prof. Dr. Vahit Mermertaş Vahit_Mermertas
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  mermertas@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2486
 Oda  449
 Çalışma Alanları  Mekanik Titreşimler, Mekanizma Tekniği, Makina Dinamiği, Sonlu Elemanlar Yöntemi, Sayısal Çözümlemeler

 Prof. Dr. Ata Muğan Ata_Mugan
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  mugan@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/mugan
 Dahili  2723
 Oda 308
 Çalışma Alanları  Mekanik, Hesaplamalı Mekanik, Deneysel Mekanik, Hesaplamalı Dinamik, Sonlu Elemanlar Yöntemleri, Ağsız Yöntemler, Yapısal Analiz, Optimizasyon, Mekatronik, Raylı Taşıtlar, Elektrikli Taşıtlar, Hibrid Taşıtlar, Hesaplamalı Nano Mekanik, Moleküler Dinamik, Moleküler Mekanik, Biyomekanik

 Prof. Dr.  Bedii Özdemir Bedii_Ozdemir
 Telefon   +90 212 285 30 01
 Mobil  
 E-posta  bozdemir@itu.edu.tr
 
 Web adresi  http://www.akis.itu.edu.tr
 Dahili  
 Oda  Ayazağa
 Çalışma Alanları  Çalkantılı Akışlar, Yanma, Tepkimeli Akışlar, Yüzey Tepkimeleri, İki Fazlı Akışlar, Sesaltı ve Sesüstü Aerodinamik ve Karışım Akışları, Aeroakustik, Eksenel ve Radyal Fan ve Pompa Tasarımı, Uskur Tasarımı

 Prof. Dr. Mustafa Özdemir Mustafa_Ozdemir
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  ozdemirmu4@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/ozdemirmu4
 Dahili  2544
 Oda  244
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. İ.Cem Parmaksızoğlu
Cem_Parmaksizoglu
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  parmaksizo@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2684
 Oda  534
 Çalışma Alanları  

 Prof. DrCem Soruşbay Cem_Sorusbay
 Telefon  +90 212 285 34 66
 Mobil  
 E-posta  sorusbay@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/sorusbay
 Dahili  
 Oda  Ayazağa
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Kenan Yüce Şanlıtürk Kenan_Yuce_Sanliturk
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  sanliturk@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/sanliturk
 Dahili  2281
 Oda  432
 Çalışma Alanları  Yapısal Dinamik, Titreşim, Model Testi, Snm, Snm Optimizasyonu, Sonlu Elemanlar, Havacılık ve Uzay Yapıları

 Prof. Dr. Levent Trabzon user_avatar_empty
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  levent.trabzon@itu.edu.tr
 Web adresi  www.mems.itu.edu.tr
 Dahili  2437
 Oda  232
 Çalışma Alanları  Surface Treatments and Science, Plasma Nitriding, Nano-Materials and Technology, Thin Film Deposition (Sculptured Thin Films), MEMS, NEMS, Microfluidics, Bio-materials, Microsystem Design and Modeling.

 Prof. Dr. Özgür Turhan Ozgur_Turhan
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  turhanoz@itu.edu.tr
 Web adresi  http://www.akademi.itu.edu.tr/turhanoz
 Dahili  2406
 Oda  434
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Ekrem Tüfekçi Ekrem_Tufekci
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta   tufekcie@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2650
 Oda  218
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Seyhan Uygur Onbaşıoğlu Seyhan_Uygur_Onbasioglu
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  onbasiogl1@itu.edu.tr
 Web adresi  http://akademi.itu.edu.tr/onbasiogl1
 Dahili  2455
 Oda  537
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Ersan Üstündağ ersan_ustundag
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  ustundager@itu.edu.tr
 Web adresi  http://faculty.itu.edu.tr/ustundager
 Dahili  
 Oda  232
 Çalışma Alanları Machine Learning, Finite Element Modeling, Residual Stress, X-ray and Neutron Diffraction, Damage Prognosis, Non-destructive Evaluation, Mechanical Properties, Composites, Industry 4.0, Process Simulation

 Prof. Dr. Şafak Yılmaz user_avatar_empty
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  yilmazsaf@itu.edu.tr
 Web adresi  
 Dahili  2439
 Oda  232
 Çalışma Alanları  

 Prof. Dr. Murat Vural Murat_Vural
 Telefon  +90 212 293 13 00
 Mobil  
 E-posta  vuralmu@itu.edu.tr
 Web adresi  http://web.itu.edu.tr/vuralmu
 Dahili 2500 
 Oda  232
 Çalışma Alanları  İmalat Teknolojsi, Kaynak Mühendisliği, Konstrüksiyonların Tasarım ve İmalatı, Malzemelerin Kaynak Sırasındaki Davranışı, Kaynak Personelinin Eğitimi ve Sertifikalandırılması, Tahribatlı ve Tahribatsız Muayene, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği.

Save