Fakülte Hakkında

İçindekiler

Özgörev
Özgörüş
Fakülte Akademik Onursözü
Fakülte Yönetimi
Fakülte Komisyonları
Makina Bölümü Komisyonları
Akteditasyon-Kalite Güvence
Fakülte Kütüphanesi
Kaizen

Makina Fakültesi bugünkü adını 1944 yılında almıştır. 1933 yılında yeni üniversite reformu ile, "İstanbul Darülfünunu" nun İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi'ne bağlı Elektrik ve Makina Enstitüsü kaldırılmış ve Yüksek Mühendis Okulu'nda Elektrik-Mekanik Bölümü açılarak Makina-Elektrik Mühendisliği eğitimi başlamıştır. 1944 yılında yeni bir kanunla, Yüksek Mühendis Okulu "İstanbul Teknik Üniversitesi" adını almış ve Makina Bölümü de bağımsız Makina Fakültesi haline gelmiştir.

Makina Fakültesi, Makina Mühendisliği Bölümü, her türlü mekanik sistemlerin ve enerji dönüşüm sistemlerinin tasarımı, geliştirilmesi, üretim planlaması konularında eğitim ve araştırma yapmaktadır. Otomotiv endüstrisinden enerji üretimine, petro-kimya sanayiinden robot teknolojisine, tekstil sanayiinden savunma sanayiine kadar birçok alanda araştırma ve geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.

Bugün dünya teknolojisine uygun, çağdaş bir eğitim ve araştırma kurumu olan İTÜ Makina Fakültesi, ülkemizin en geniş araştırma laboratuvarlarına sahip fakültelerinden birisidir. Makina Mühendisliği Bölümünde iki lisans programı yürütülmektedir. Klasik Makina Mühendisliği programının yanı sıra, İmalat Mühendisliği Lisans programı, ülkemizde bu alanda açılmış ilk mühendislik programı olma özelliğini taşımaktadır ve 2003-2004 akademik yılından itibaren öğrenci kabulüne başlamıştır. Programın amacı, imalat mühendisi adaylarına imalat yöntemleri, mühendislik tasarımı, mühendislik malzemeleri, imalat yönetimi ve imalat sistemlerinin kontrolü alanında bilgi ve beceri kazandırmaktır. Ülkemiz imalat sanayinin son yıllardaki hızlı gelişimi sonucu bu mesleğin kazandığı önem, mezunlarına geniş bir alanda çalışma fırsatı sunmaktadır.

Özgörev^ (Yukarı)

Ulusal ve uluslararası kuruluşların her kademesinde başarılı çalışmalarıyla kendini kabul ettirebilen, güncel teknolojiyi izleyebilen, mesleğinin uygulamalarında etkin olarak yer alabilen, çevreye ve topluma duyarlı, mesleki etik değerlerine saygılı, yaratıcı, girişimci ve liderlik özelliklerine sahip, çağdaş makina ve imalât mühendisleri yetiştirmek; Yapacağı evrensel standartlardaki temel ve uygulamalı bilimsel araştırmalar ile ülkenin teknolojik ufuklarını genişletmede ve kalkınmasında öncü olmak, yaptığı araştırmaları yayınlayarak bilime ve topluma katkıda bulunmaktır.

Özgörüş^ (Yukarı)

Ulusal ve uluslararası boyutta çağdaş ve önder bir fakülte olarak makine ve imalât mühendisliği bilim ve teknolojisinin odağı olmaktır.

İTÜ Makina Fakültesi Akademik Onur Sözü^ (Yukarı)

Tüm öğrencilik yaşamım süresince,

 • Öğretim üyeleri, araştırma görevlileri, diğer üniversite çalışanları ve arkadaşlarımla, karşılıklı sevgi ve saygıya dayanan bir ilişki içinde olmaya,
 • İnsanlar arasında her ne nedenle olursa olsun ayrım yapmamaya, her türlü görüşe anlayışlı davranmaya,
 • Kopya çekme, kopya verme, aldatma, yanıltma gibi öğrencilik duruşuna uymayan davranışlardan kaçınmaya,
 • Akademik etkinliklerde etik kurallara uymaya,
 • onur sözü veririm.

Fakülte Yönetimi^ (Yukarı)

Dekan
Prof. Dr. Mehmet Alaittin ARPACI
Dekan Yardımcıları
Prof. Dr. Hasan GÜNEŞ (Akademik İşler)
Doç. Dr. İlker Murat KOÇ (İdari İşler)
Fakülte Sekreteri
Gülnar TÜRKHAN
Senatör
Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE


Fakülte Komisyonları^ (Yukarı)

 • Kantin Komisyonu
  Gümüşsuyu kampüsünde bulunan kantin, lokal ve yemekhanelerin işleyişini denetler, gelen şikayet ve istekleri değerlendirir ve Rektörlüğe bağlı komisyonla eşgüdümü sağlar. Bu konularda Dekana görüş hazırlar.

  • Prof.Dr. Barlas ERYÜREK (Başkan)
  • Y. Doç. Dr. Ayhan KURAL
  • Arş.Gör. Meral TUNA
  • Ömer KOCAMANOĞLU (Öğrenci)

 • Bilgisayar Alt Yapı Komisyonu
  Gümüşsuyu kampüsündeki bilgisayar alt yapısı, internet sistemi, bilgisayar laboratuvarlarının kullanımı, düzenlenmesi ve işletimini denetler. Gelen şikayet ve istekleri değerlendirir ve bu konularda Dekana görüş hazırlar.

  • Prof. Dr. Hikmet KOCABAŞ (Başkan)
  • Öğr. Gör. Dr. Bülent BÖLAT
  • Öğr. Gör. Dr. Adil YÜCEL
  • Ar. Gör. Adem CANDAŞ
  • Müh. Hüseyin GÜNDÜZ

 • Burs Komisyonu
  Bölümümüz öğrencilerinin ihtiyacı olan bursların temin edilmesi, burs taleplerinin toplanması ve bursların dağıtılması işlerini yürütür. Burslar konusunda rapor hazırlayarak Dekanlığa görüş bildirir.

  • Prof. Dr. Erkan AYDER (Başkan)
  • Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU
  • Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE
  • Doç. Dr. Serpil KURT
  • Y. Doç. Dr. Muzaffer ERTEN
  • Y. Doç. Dr. Ayhan KURAL
  • Y. Doç. Dr. Zeynep PARLAR

 • Çevre ve Güvenlik Komisyonu
  Öğrencilerin kullandığı laboratuvarlar, derslikler, kütüphane gibi mekanlarda alınması gereken acil durum önlemlerini belirler. Afet yönetim planını oluşturarak, bu konuda alınması gereken önlemler ve donanım konusunda Dekanlığa rapor hazırlar.

  • Prof. Dr. Abdurrahman KILIÇ (Başkan)
  • Doç. Dr. Levent TRABZON
  • Öğr. Gör. Dr. Kazım BECEREN
  • Fakülte Sekreteri Fevziye TOPÇU
  • İdare Amiri Bekir YILDIRIM
  • Memur Coşkun ALTUN
  • Güv.Amiri Cumhur AKÇAKOCA

 • Konut Başvuru Değerlendirme Komisyonu
  İTÜ’ ye ait lojmanlardan yararlanmak isteyen Fakültemiz personelinin başvurularını, puan cetveline göre konut tahsis değerlendirmesini yaparak Dekanlığa rapor hazırlar.

  • Prof. Dr. Tahsin KUT (Başkan)
  • Doç. Dr. Kenan KUTLU
  • Y. Doç. Dr. Mehmet PALABIYIK

 • Kütüphane Komisyonu
  Kütüphanenin etkin çalışması için önerilerde bulunur, öğretim üyelerini bilgilendirir.

  • Prof. Dr. Metin GÜRGÖZE (Başkan)
  • Prof. Dr. Seyhan ONBAŞIOĞLU
  • Doç. Dr. Murat VURAL
  • Y. Doç. Dr. İlker Murat KOÇ

 • Satın Alma ve Muayene Komisyonu
  Fakülteye satın alınacak donanım ve malzeme ile ilgili araştırma yapar, satın alınan donanım ve malzemenin uygunluğunu denetler.

  • Doç. Dr. M.Salih DOKUZ (Başkan)
  • Doç. Dr. Turgut GÜLMEZ
  • Doç. Dr. Erhan BÖKE
  • Y. Doç.Dr. Şükrü Balta
  • Y. Doç. Dr. Vedat TEMİZ
  • Öğr. Gör. Dr. Ergün BOZDAĞ

 • Sayım, Değer Tespit, Hurda Komisyonu:
  Fakülteye satın alınacak donanım ve malzeme ile ilgili araştırma yapar, satın alınan donanım ve malzemenin uygunluğunu denetler.
  • Prof. Dr. Hikmet KOCABAŞ (Başkan)
  • Doç. Dr. Erhan BÖKE
  • Y. Doç. Dr. Erdinç ALTUĞ
  • Y. Doç. Dr. Ayhan KURAL

 • Öğrenci Disiplin Komisyonu
  Öğrenci disiplin soruşturmalarını yürütür, raporu Dekanlığa sunar.

  • Prof. Dr. Haluk EROL (Yürütücü)
  • Prof. Dr. Ekrem TÜFEKÇİ
  • Y. Doç. Dr. Mehmet PALABIYIK

 • Spor Komisyonu
  Fakültemiz öğrencileri ve personelinin spor faaliyetlerini organize eder.

  • Prof.Dr. Erkan AYDER (Başkan)
  • Öğr.Gör. Yusuf Z. KOCABAL
  • Öğr.Gör.Dr. Gökhan BALIK

Makina Bölümü Komisyonları^ (Yukarı)

 • İTÜ FBE Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
  • Prof. Dr. Şafak YILMAZ

 • Lisansüstü Program Komisyonu
  Makina Mühendisliği Bölümü tarafından Fen Bilimleri Enstitüsünde açılmış bulunan 7 yüksek lisans ve 1 doktora program başkanlarından oluşan komisyon, ders görevlendirmeleri ve lisansüstü programların işleyişini düzenler. Bölüm başkanına karşı sorumludur.

  • Prof. Dr. Şafak YILMAZ (Başkan)
  • Prof. Dr. Alaeddin ARPACI
  • Prof. Dr. Ahmet ARISOY
  • Prof. Dr. Adnan DİKİCİOĞLU
  • Prof. Dr. Vedat KARADAĞ
  • Prof. Dr. Can ÖZSOY
  • Prof. Dr. Hikmet KOCABAŞ
  • Doç. Dr. Mustafa ÖZDEMİR
  • Doç. Dr. Özgen AKALIN

 • Sınav Görevlendirme Komisyonu
  Bölümde açılan derslerin yıl içi ve yıl sonu sınavlarını ve sınav gözetmenliklerinin organizasyonunu yürütür..

  • Öğr. Gör. Dr. Ali İmre AYDENİZ (Başkan)
  • Atakan BAŞAK

Akreditasyon – Kalite Güvence^ (Yukarı)

Küreselleşme adı verdiğimiz olgunun bir sonucu da üniversitelerde yetişen öğrencilerin mezun olduktan sonra artık dünyanın her yerinde çalışabiliyor olmalarıdır. Bu mühendislik için de geçerlidir ve mühendislik eğitiminin uluslararası ölçekte bir standardının olması gerekir. Bu standarda uyulduğunun da, dışınızdaki bir kuruluş tarafından doğrulanması gerekmektedir. Akreditasyonun bir nedeni budur. Bir ikinci neden ise verilen eğitimin programınızın amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak gözden geçirilmesi, paydaşlarınızın görüşleri göz önüne alınarak güncellenmesi ve iyileştirilmesidir. Bunu yaptığınızın da denetlenmesi ve doğrulanması gerekmektedir.

Akreditasyon değişik kurumlar tarafından yapılmaktadır. Bunların arasında en eski ve en yaygın bilineni Accreditation Board for Engineering and Technology (ABET) ’ dir. Avrupa Birliği’ nin Bologna sürecinde oluşturduğu European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE) ve Türkiye’de Mühendislik Dekanları Konseyinin girişimleri ile oluşan, Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) bu kurumlar arasında sayılabilir.

Akreditasyon program temelinde yapılmaktadır. ABET son birkaç yıla kadar ABD dışında yürütülen mühendislik programlarını değerlendirmiş ancak akredite etmek yerine eşdeğerliliğini tanımıştır. Bugün ise ABET, ABD dışında yürütülen mühendislik programlarını akredite etmektedir. Fakültemizde yürütülen iki programdan biri olan Makina Mühendisliği Programı 2003 yılında ABET değerlendirmesinden geçmiş ve eşdeğerlilik belgesi almıştır. İmalat Mühendisliği Programı 2003 yılında henüz mezun vermediği için bu değerlendirmeden geçmemiştir. 2010 yılında İTÜ’ de yürütülen 23 program ABET akreditasyonu için başvurmuştur. Bu programların arasında İTÜ Makina Fakültesi’nde yürütülen Makina Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği programları da vardır. Başvuruya esas olan öz değerlendirme (SSR) raporları hazırlanmış ve ABET’ e gönderilmiş olup, Aralık 2010’ da takım ziyaretleri ve değerlendirme gerçekleşecektir. Makina Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği programlarının öz değerlendirme raporlarına sitemizin ‘Belge Yönetim Sistemi’ sayfasından şifre ile erişilebilmektedir.

Fakülte Kütüphanesi^ (Yukarı)

Kütüphanemiz; danışma bölümü, referans kaynakları, kitap koleksiyonu, tarama bilgisayarları ve tezlerden oluşan yeni salon ile standartlar, bilgisayar girişi yapılmayan koleksiyon ve süreli yayınların bulunduğu nostaljik salondan oluşmakta olup dünya standartlarına uygun çağdaş bir yapıya sahiptir.

Kütüphaneye alınması istenilen kitapların siparişi http://www.library.itu.edu.tr adresinden “Yayın Sağlama ve Kitap İstek Formu” doldurularak yapılacaktır. Kitap siparişlerini tüm İTÜ personeli yapabilir. Bu işlem için kişinin barkod numarasını bilmesi gerekmektedir.

İTÜ kütüphanelerinin sunduğu tüm hizmetlere http://www.library.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Genel Kurallar

 • Kütüphaneye girişte ve ödünç verme işlemleri sırasında kimlik kartı gösterilmesi zorunludur.
 • Kütüphaneye yiyecek ve içecek sokulması, tütün mamullerinin içilmesi kesinlikle yasaktır.
 • Kullanıcılar yanlarında bulunan eşyaları korumakla yükümlüdürler. Meydana gelecek çalınma ve kaybolma olaylarından kütüphane sorumlu tutulamaz.
 • Kullanıcıların kütüphaneye girerken cep telefonlarını kapatmaları zorunludur.
 • Kütüphanedeki yayınlar elektronik güvenlik sistemi ile korunmaktadır. İzin alınmadan kütüphane dışına yayın çıkarılamaz. İzinsiz yayın çıkarmaya teşebbüs edenler hakkında yasal işlem yapılır.
 • Kamera, fotoğraf makinesi vb. ile kütüphane içinde izin almadan çekim yapmak yasaktır.
 • Kütüphane içinde, grup çalışması yapmak ve sesli olarak çalışmak yasaktır.
Üyelik
 • Kütüphaneye, İTÜ öğrencileri, öğretim elemanları ve idari personel ile üniversite dışından araştırmacılar ve özel sektör mensupları üye olabilirler.
 • Üye olmak isteyen kullanıcıların, İTÜ kütüphanelerinden birine başvurarak taahhütname imzalayıp "Kütüphane Kartı" çıkartmaları gerekir.
 • Üyeler, kütüphane kartını kaybetmeleri veya kimlik bilgilerinde bir değişiklik olması durumunda kütüphaneye bilgi vermek zorundadırlar.
 • Üyeler, üye oldukları andan itibaren kütüphane kurallarına uymakla yükümlüdür.
 • Öğrenciler, mezuniyetlerinde veya herhangi bir nedenle okulla ilişiklerinin kesilmesi durumunda ödünç aldıkları yayınları ve kütüphane kartlarını iade ederek merkez kütüphaneden "İlişiği yoktur" belgesi almak zorundadırlar.
 • Emekli olan, istifa nedeniyle ayrılan ya da görevlendirme veya askerlik nedeniyle belli bir süre Üniversiteden uzaklaşan personel, ödünç aldığı yayınları iade ederek merkez kütüphaneden "İlişiği yoktur" belgesi almak zorundadır.
 • Kart sahibinden başkası kütüphane kartını kullanamaz. Başkası tarafından kullanılan veya üzerinde tahrifat yapılan karta el konulur ve kullanan kişi hakkında yasal işlem yapılır.
Yayınlara Erişim
 • Kitaplar açık raf düzeninde LC (Library of Congress) sınıflama sistemine göre yerleştirilmiştir. Bu sistemde hangi konunun hangi kod ile ifade edildiğini gösteren liste kütüphanede mevcuttur. Ayrıca raflarda gerekli yönlendirmeler bulunmaktadır. İTÜ kütüphanelerinin kullandığı INNOPAC kütüphane programı yardımıyla bilgisayar ortamına girilen koleksiyonun kimlik bilgilerine http://www.library.itu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 • Standartlar ve rezerv bölümünde bulunan kitaplar görevlilerden istenir.
 • Tezlere, tez adına ve tezi hazırlayan kişiye göre alfabetik hazırlanmış listeden ulaşılabilir. Tezler rafta sıra numarasına göre yerleştirilmiştir.
Ödünç Alma Kuralları
 • İTÜ öğrencileri ile öğretim elemanları ve idari personeli dışındaki üyeler ödünç yayın alamazlar, kütüphane kaynaklarından kütüphane içinde yararlanabilirler.
 • Kütüphane kartı olmayan kullanıcılar ödünç verme hizmetinden yararlanamazlar. Kütüphane işlemleri için kartınızın her zaman yanınızda olması gerekir.
 • Danışma kaynakları, süreli yayınlar, basılı olmayan tezler, yazma ve basma nadir eserler, rezerv ve ders kitapları bölümündeki yayınlar ve standartlar ödünç verilmez.
 • Üzerinde para cezası ve iade süresi geçmiş yayın bulunan üyelere ödünç yayın verilmez.
 • Üyelerin, kütüphane kapanmadan 15 dakika önce ödünç alma işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.
 • Kütüphaneden,
  • Öğretim elemanları 1 ay süreyle 10 kitap,
  • İdari personel 1 ay süreyle 5 kitap,
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 15 gün süreyle 5 kitap,
  • Lisans öğrencileri 15 gün süreyle 3 kitap,
  ödünç alabilirler. Kütüphaneler arası ödünç alma (ILL) yoluyla alınan yayınlar yukarıdaki sayılara dahildir.

Geciken Yayınlar ve Cezalar
 • Gecikme notlarının üyenin eline ulaşmaması veya geç ulaşması durumlarında ceza indirimi veya affetme söz konusu değildir.
 • Gününde iade edilmeyen her yayın için günlük gecikme cezası alınır.
 • Saatlik ödünç verilen ders kitaplarından geciken her saat başına; günlük ödünç verilen yayınlardan geciken her gün için ceza alınır. Ayrıca üyeye 1 hafta süreyle ödünç yayın verilmez.
 • İade tarihinden itibaren ilk üç gün içinde iade edilen yayınlardan para cezası alınmaz.
Kayıp ve Zarar Görmüş Yayınlar
 • Üyeler ödünç aldıkları yayınları korumak ve zarar vermemekle yükümlüdürler.
 • Kaybedilen yayınlardan baskısı mevcut olanlar için, yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır.
 • Baskısı tükenmiş yayınların kaybedilmesi durumunda ise daire başkanlığınca belirlenen yayın fiyatı ve $50 karşılığı Türk Lirası alınır.
 • İşlem ücreti 1998-1999 akademik yılı için 5 TL'dir.
 • Kaybedilen yayın, iade tarihinden önce kütüphaneye bildirilmezse ayrıca gecikme cezası alınır.
 • Zarar görmüş yayınlara kayıp yayın işlemi uygulanır.
 • Kasıtlı olarak yayına zarar verdiği tespit edilen üyelerden yayının son baskı fiyatı ve işlem ücreti alınır ve 2 ay süreyle ödünç yayın verilmez.
 • Cezalar her yıl Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 • Gerekli durumlarda kurallar yeniden düzenlenebilir.

Kaizen^ (Yukarı)

Kaizen, Japoncada kai değişim, zen ise daha iyi anlamına gelmektedir. Kaizen işgücünü dayalı gelişme anlamına da gelmektedir. Kaizen’in uygulanması 2 ile 5 gün sürebilen, özel olarak oluşturulmuş fonksiyonel bir takım tarafından iyileştirmeleri belli bir sürece veya iş planına uygulamasına dayanır. İmalatta uygulandığında iyi sonuçlar verebilen Kaizen, hizmet veya teknik alanlarda da uygulanabilmektedir. Kaizen, sürekli iyileştirmedir. Kaizen, belirli bir zaman diliminde müşteri memnuniyetinin arttırılması ve rekabet güçlerinin etkilenmesi amacıyla süreçlere yönelik, çalışan, süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş fakat çok sayıda hızlı bir gelişme sağlamayı maliyetlerde bir düşmeyi ifade eden bir kavramdır. Kaizen(Sürekli İyileştirme), sonuçlardan ziyade süreçlere yöneliktir. Çünkü eğer sonuçlar iyileştirilmek isteniyorsa bu sonuçları ortaya çıkaran süreçler iyileştirilmelidir. Kaizen çalışan boyutunda, insanın kaynak olarak görülmesini, işletmenin dışında da bu kaynaklara yönelinmesini eğitim, yetiştirme, gelişmeye önem verip uygulamaya girişilmesini ekip oluşturmayı ve çalışanları yalnızca performansları sonucunda ortaya koydukları sonuçlar nedeniyle değil, gelişme sürecindeki katkıları nedeniyle de ödüllendiren bir sistemdir. Süreç boyutunda ise, süreçlerin korunmasını, düzeltici önlemler alınmasını ve süreçlerin iyileştirilmesini; zaman boyutunda, pazardaki değişmelere, gelişmelere hızlı cevap verebilme, hızla yenilik yapma ürün çeşitliliği vb. maliyetleri düşürerek geliştirme ve böylece faaliyetlerin daha kısa sürede yapılmasını hedeflemektedir. Teknoloji boyutunda ise, maliyetleri düşürme, teknolojileri birbirine dönüştürme, basitleştirme vb. uygulamalar ile gerçekleştirilmektedir. Kaizen’in faydalarını ve gerekliliklerini öğrenmeden önce onun işyeri yönetim felsefesine uygunluğunu görmek için, firmaların ve organizasyonların benimsemeleri gereken yalın düşüncenin önemi kavranmalıdır. Kaizen’in amaçlarından biri de işi birinci elden görenlerin herhangi bir sorunla karşılaştığında çözebilmelerini sağlayabilecek düşünce yapıları oluşturmaktır. Böylece organizasyona PUKÖ(Planla-Uygula-Kontrol et-Ölç) analizi ile çözüm yöntemleri gösterilir. İyi uygulanmış bir Kaizen tahmin bile edilemeyecek bir hızda ve büyüklükte faydalar getirebilir. [Ref:Wikipedia]

Fakültemizde Kaizen Kalite Geliştirme Anketleri her ay uygulanmaktadır.