imkanlar
08
Kas 2017
Yüksek Lisans Tez Teslimi Süreci

  • 2017-2018 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı tez sunuş formu teslimi son tarihi 17 kasım 2017 Cuma günü akşamına kadar Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Başkalığı’na yapılacaktır.​
  • Öğrencinin, tez savunma jüri önerisi ile ilgili bilgileri program koordinatörü tarafından mimas portal’a (http://mimas.fbe.itu.edu.tr) girilmesi gereklidir.​
  • Enstitü yönetim kurulu tarafından seçilen jüri üyelerine görevlendirme yazıları e-posta yolu ile iletilecektir. Jüri bilgileri aynı zamanda danışmana ve öğrenciye de gönderilecektir.

Makina Mühendisliği
Anabilim Dalı Başkanlığı