“İki Supaplı Dizel Motorunda 3D-CFD ile MR-Proses Simülasyonu”, ALPER TOLGA ÇALIK, 04 Mart 2015.